Acronym / code: 35042
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Prevoz putnika i održavanje čistoće u gradovima su komunalne delatnosti koje predstavljaju veliki izvor buke i zagađenja u gradskim sredinama. U skladu sa razvojnim trendovima u Evropi i svetu, predmet ovog projekta su istraživanja i razvoj alternativnih pogonskih sistema i alternativnih goriva za primenu u gradskim autobusima i komunalnim vozilima, radi poboljšanja energetske efikasnosti i ekoloških karakteristika u skladu sa propisima EU. Projekat obuhvata teorijske analize i odgovarajuće simulacione modele, kako bi se došlo do optimalnog rešenja vozila sa alternativnim pogonskim sistemom ili sa pogonom na alternativno gorivo. Istovremeno, kroz projekat se razmatraju i svi aspekti proizvodnje i primene biodizela, počev od izbora sirovina i tehologije proizvodnje, do istraživanja sagorevanja u motoru, uticaja na performanse i emisiju i optimizaciju motora za dato gorivo. Realizacija projekta treba da pruži odgovore na pitanja u vezi sa stanjem zakonske regulative, izvedenih rešenja, mogućnosti i opravdanosti primene gotovih ili razvoja sopstvenih rešenja, ekonomskim i ekološkim efektima korišćenja alternativnih pogonskih sistema i goriva na autobusima i komunalnim vozilima. Cilj projekta je da se kroz sveobuhvatnu analizu alternativnih goriva i pogonskih sistema, promoviše i podstakne njihova brža primena u Srbiji, a kroz izradu i ispitivanje prototipa vozila sagledaju njegovi ekonomski i ekološki aspekti.