src=
17.05.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

August 27–29, 2018, Belgrade, SERBIA

Srpska akademija nauka i umetnosti i Tehnološko-metaluški fakultet u Beogradu organizuju međunarodnu konferenciju Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA2018 koja će se u periodu od 27.08. do 29.08.2018. održati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Više informacija možete naći na stranici...

src=
14.05.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Svečana sednica je održana u petak 11. maja 2018. godine u 12 časova u Svečananoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu internog konkursa za projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, „Vinčin horizont“, raspisanog 28.12.2017. (odluka br. 3949/1), Direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” d...

src=
26.04.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Pogledajte video materijal sa svečanosti povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Vinča.

src=
26.04.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Obraćanje Akademika Zorana Popovića, potpredsednika SANU na svečanosti povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Vinča.

src=
26.04.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Obraćanje Rektora Univerziteta u Beogradu Vladimira Bumbaširevića na svečanosti povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Vinča.

src=
26.04.2018

Obraćanje premijerke Ane Brnabić na svečanosti povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Vinča.