There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

popularizacija nauke

"Otvorena vrata Instituta Vinča" je tradicionalni specifični festival nauke, koji se održava već osam godina u maju. Tokom festivala nauke odrzavaju se sledece aktivnosti.

  • Vinčina naučionica
  • Priprema za putovanje u svet nauke
  • Vinčina letnja scena

Vinčina naučionica je multidisciplinarni program za naučno obrazovanje učenika koji se sastoji od više jednodnevnih radionica uz čiju pomoć učenici prolaze kroz sve faze naučno-istraživačkog rada.

To je projekat za promociju i popularizaciju naučno-istraživačkog rada i istraživačkih tema koje se finansiraju kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Do sada je Institut posetilo preko 5000 učenika!