There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Saradnici Instituta Vinča rade na 73 projekta koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja.

Od 73 nacionalnih projekata Institut Vinča je koordinator istraživanja u 38 projekata i to:

  • 13 projekata u okviru integralnih i interdisciplinarnih istraživanja (novi materijali, nano nauke, biomedicina, zaštita životne sredine i klimatske promene, energetika i energetska efikasnost)
  • 19 projekata u okviru osnovnih istraživanja (fizika, hemija,biologija,matematika i mehanika,medicina)
  • 6 projekata u okviru tehnološkog razvoja (energetika, rudarstvo i energetska efikasnost, materijali i hemijske tehnologije, mašinstvo i industrijski softver, uređenje zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha

Institut Vinca ima razvijenu medjunarodnu saradnju sa naucnim institucijama sirom sveta. Preko 60 medjunarodnih projekata razvrstanih u sledecim programima: EU FP7, EU H2020, COST, IAEA, Bilateralni, EUREKA, ERAZMUS.