fond.JPG
23.10.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne preduzeća iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživač...

fond.JPG
23.10.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo...

slika-Zastita.jpg
23.10.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Doneta Odluka o utvrđivanju konačne rang liste studija i projekata za sufinansiranje iz sredstava zelenog fonda u okviru javnog konkursa za podsticanje obrazovnih, istraživa...

Sajam_stipendija.jpg
12.10.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

 

Poziv na Sajam stipendija na Univerzitetu u Beogradu, 16-17. oktobar 2018. godine.

Najava: Najava_Sajam

Program: Program-Sajam_2018.

Dodatn...

0-02-05-7ad67e25c817a3d9c59eadbf0282c603ec90be715f89f8102b3033c475d8dd44_1c6d91b654ef65.jpg
22.09.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

I ove godine najveći nacionalni Institut Vinča otvorio je svoja vrata učenicima.

Na 16 punktova u Institutu izvedeno je preko 30 demonstracija i predavanja. 60 naučnika je na...

62-GC-Slika1.jpg
17.09.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Institut Vinča učestvuje u radu 62. IAEA Generalne konferencije od 17. do 21. septembra 2018. godine u Beču kao član delagacije Republike Srbije na najvišem nivou. Kao velik...