china-serbia.jpg
14.02.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

U okviru bilateralne saradnje (2018-19) između College of Science, Univerzitet Hudžou, Kina i Instituta za nuklearne nauke “Vinča” biće, pomoću HIJING i HYDJET++ modela i po...

14.02.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Institut za nuklearne nauke Vinča i Inicijativa za vodoničnu energetiku Srbije organizuju "Treći međunarodni simpozijum o materijalima za skladištenje i konverziju energije" (mESC-IS...

02.02.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Nagrada će biti dodeljena na svečanoj sednici Naučnog veća Instituta Vinča 11. maja 2018.

01.02.2018
×There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Konkurs za interne projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta Vinča,"Vinčin horizont"

Ciljevi i teme konkursa

Odlukom direktora Instituta br. 3949/1 od 28...