src=
24.06.2018

Institut za nuklearne nauke Vinča tradicionalno poziva u posetu novopostavljene ambasadore zemalja sa kojima Institut ima značajnu naučnu i tehničku saradnju. Tim povodom u Institutu Vinča 19. Juna 2018. godine je boravio ambsador Republike Italije, Njegova Ekselencija gospodin Carlo Lo Cascio, koji se sastao sa direktorkom Instituta Vinča dr Milicom Marčeta Kaninski i sa istraživačima koji saradjuju sa italijanskim naučnim institucijama i univerzitetima i ...

src=
08.06.2018

Rezultat eksperimenta CMS u CERN-u, objavljen danas u časopisu Physical Review Letters, po prvi put je potvrdio interakciju dve najteže elementarne čestice Standardnog Modela. Članovi Srpske Grupe CMS iz Instituta za nuklearne nauke Vinča značajno su doprineli tom rezultatu.

Četvrtog jula 2012. godine eksperimenti ATLAS i CMS Velikog Hadronskog Sudarača (LHC) u CERN-u objavili su otkriće Higs bozona. Izdato saopštenje za j...

src=
05.06.2018

Institut za nuklearne nauke Vinča na Sajmu tehnike i tehničkih dostignuća 21-25.maja, predstavio je svoje organizacione jedinice kroz delatnosti u kojima je komercializovao primenjena istraživanja. Tako su se na štandu, koji je zauzimao 50 m2, našle Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za fizičku hemiju, Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje, Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu zračenja i zaštitu životne sredine i ...

src=
23.05.2018

Saradnici Instituta su pozvani da budu članovi Medjunarodnog naučnog komiteta skupa Third Geant4 International User Conference at the Physics – Medicine – Biology Frontier, koji će se održati od 29. do 31. oktobra 2018. godine, u Bordou u Francuskoj.


http://geant4.in2p3.fr/2018/resources/Geant4-2018.pdf

src=
23.05.2018

Saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča dobili su, za period 2018. - 2020. godine, međunarodni projekat PICS – Projet International de Coopération Scientifique, sa Centre d'Etudes Nucleaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) / CNRS / IN2P3 / Universite de Bordeaux.

Projekat pod naslovom: “DAmage MOnte Carlo modeLling of irradiated cancer cEllS – DAMOCLES” finansira CNRS iz Francuske. Cilj ovog multidisciplinarnog projekta, koji uključuje fizičare i biologe, je da se postigne...

src=
14.05.2018

Svečana sednica je održana u petak 11. maja 2018. godine u 12 časova u Svečananoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu internog konkursa za projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, „Vinčin horizont“, raspisanog 28.12.2017. (odluka br. 3949/1), Direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” doneo je sledecu odluku

Projekat pod naslovom: „Implementacija nove platforme za genetičko testiranje sa multidiscip...