Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik
dr Nikola Novaković, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Milan Obradović, viši naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

1. Miodrag Mitrić
2. Miroslav Dramićanin
3. Branko Matović
4. Mihajlo Mudrinić
5. Esma Isenović
6. Milena Marinović-Cincović
7. Vesna Vasić
8. Zoran Šaponjić
9. Ljupčo Hadžievski
10. Branislav Repić
11. Biljana Todorović Marković
12. Dragana Todorović
13. Duško Borka
14. Srđan Petrović
15. Mirjana Čomor
16. Aleksandra Maluckov
17. Vladimir Đoković
18. Dragan Alavantić
19. Olivera Ciraj
20. Edin Suljovrujić
21. Snežana Pajović
22. Vesna Vodnik
23. Jasmina Grbović Novaković
24. Milutin Stepić
25. Aleksandra Stanković

Viši naučni saradnici

1. Davor Peruško
2. Gordana Pantelić
3. Nikola Novaković
4. Marija Janković
5. Goran Gligorić
6. Miroslav Adžić
7. Dragana Jovanović
8. Ljiljana Matović
9. Mila Pandurović
10. Aleksandar Erić
11. Jelena Savović
12. Nadica Abazović
13. Zoran Ristić
14. Ivana Vukanac
15. Milada Pezo
16. Aleksandar Devečerski
17. Dušan Milivojević
18. Nataša Jović Orsini
19. Aleksandra Krklješ
20. Andreja Leskovac
21. Dušan Bučevac
22. Sandra Petrović
23. Ksenija Kumrić
24. Ivana Radisavljević
25. Milan Obradović

 

Naučni saradnici

1. Ivana Cvijović-Alagić
2. Vesna Borka Jovanović
3. Maja Popović
4. Jelena Krneta Nikolić
5. Igor Čeliković
6. Mirjana Čolović
7. Zoran Marković
8. Vesna Đorđević
9. Mirjana Novaković
10. Milić Erić
11. Milan Kragović
12. Miloš Nenadović
13. Božana Čolović
14. Sandra Kurko
15. Nataša Mitrović
16. Nenad Crnomarković
17. Valentin Ivanovski
18. Dejan Miličević
19. Miloš Momčilović
20. Nenad Lazarov