Predsedništvo

dr Milena Marinović-Cincović, naučni savetnik, predsednik
dr Vesna Maksimović, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Ivana Cvijović Alagić, naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 340 (lok. 1340), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

1. Miodrag Mitrić   
2. Miroslav Dramićanin  
3. Mihajlo Mudrinić  
4. Milena Marinović-Cincović  
5. Esma Isenović  
6. Zoran Šaponjić  
7. Ivanka Božović-Jelisavčić  
8. Vesna Vasić  
9. Zoran Jovanović  
10.Vojislav Spasojević  
11.Jovan Nedeljković
12.Branislav Repić
13.Tatjana Trtić-Petrović  
14.Mirjana Čomor
15.Dragan Alavantić
16.Biljana Todorović Marković  
17.Duško Borka  
18.Olivera Ciraj  
19.Vesna Vodnik (Vuković)  
20.Vladan Kusigerski  
21.Vladimir Đoković  
22.Predrag Popović  
23.Snežana Pajović
24.Dragana Todorović
25.Vesna Maksimović


Viši naučni saradnici

1.Davor Peruško
2.Nikola Novaković
3.Ivana Smičiklas (Tutunović)
4.LJiljana Matović
5.Miroslav Adžić
6.Aleksandar Devečerski
7.Branka Kaluđerović
8.Valentina Turanjanin
9.Ivana Vukanac
10.Jelena Savović
11.Vladimir Nikolić
12.Dragana Jovanović
13.Aleksandra Radosavljević
14.Mirjana Radenković
15.Tamara Đurić
16.Romana Masnikosa
17.Suzana Veličković
18.Mirjana Đurašević
19.Tatjana Dramićanin
20.Dragana Filipović
21.Aleksandar Kandić
22.Dušan Milivojević
23.Ksenija Kumrić
24.Gordana Pantelić
25.Mila Pandurović
26.Andreja Leskovac
27.Sandra Petrović
28.Zoran Stojanović
29.Zoran Ristić
30.Marija Janković
31.Milada Pezo


Naučni saradnici

1.Ivana Cvijović-Alagić
2.Vesna Borka Jovanović
3.Jelena Nikolić
4.Predrag Ujić
5.Mirjana Čolović
6.Igor Čeliković
7.Vesna Đorđević
8.Roman Balvanović
9.Maja Milošević
10.Ivana Zeković  
11.Dejan Cvetinović
12.Nenad Crnomarković
13.Marija Šljivić-Ivanović
14.Mihajlo Jović