Predsedništvo

dr Milena Marinović-Cincović, naučni savetnik, predsednik
dr Vesna Maksimović, naučni savetnik, zamenik predsednika
dr Ivana Cvijović Alagić, naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 340 (lok. 1340), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

 1. Miodrag Mitrić   
  2. Miroslav Dramićanin  
  3. Mihajlo Mudrinić  
  4. Milena Marinović-Cincović  
  5. Esma Isenović  
  6. Zoran Šaponjić  
  7. Ivanka Božović-Jelisavčić  
  8. Vesna Vasić   
  9.Vojislav Spasojević  
  10.Jovan Nedeljković
  11.Branislav Repić
  12.Tatjana Trtić-Petrović  
  13.Mirjana Čomor
  14.Dragan Alavantić
  15.Biljana Todorović Marković  
  16.Duško Borka  
  17.Olivera Ciraj  
  18.Vesna Vodnik (Vuković)  
  19.Vladan Kusigerski  
  20.Vladimir Đoković  
  21.Predrag Popović  
  22.Snežana Pajović
  23.Dragana Todorović
  24.Vesna Maksimović
  25.Ivana Smičiklas (Tutunović)
  26.Branka Kaluđerović
  27.Valentina Turanjanin

Viši naučni saradnici

1.Davor Peruško
2.Nikola Novaković
3.LJiljana Matović
4.Miroslav Adžić
5.Aleksandar Devečerski 
6.Ivana Vukanac
7.Jelena Savović
8.Vladimir Nikolić
9.Dragana Jovanović
10.Aleksandra Radosavljević
11.Mirjana Radenković
12.Tamara Đurić
13.Romana Masnikosa
14.Suzana Veličković
15.Mirjana Đurašević
16.Tatjana Dramićanin
17.Dragana Filipović
18.Aleksandar Kandić
19.Dušan Milivojević
20.Ksenija Kumrić
21.Gordana Pantelić
22.Andreja Leskovac
23.Sandra Petrović
24.Zoran Stojanović
25.Zoran Ristić
26.Marija Janković
27.Milada Pezo
28.Mihajlo Jović

 

Naučni saradnici

1.Ivana Cvijović-Alagić
2. Vesna Borka Jovanović
3. Jelena Nikolić
4. Mirjana Čolović
5. Igor Čeliković
6. Vesna Đorđević
7. Roman Balvanović
8. Maja Milošević
9. Ivana Zeković
10. Dejan Cvetinović
11. Nenad Crnomarković
12. Marija Šljivić-Ivanović
13. Obradovic Milan
14. Mirjana Novaković
15. Dubravka Milovanović