Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik

dr Tatjana Agatonović Jovin, naučni saradnik, zamenik predsednika

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.

 

Naučni savetnici

1. Miroslav Dramićanin
2. Ivanka Božović-Jelisavčić
3. Jovan Nedeljković
4. Milena Marinović-Cincović
5. Biljana Todorović Marković
6. Esma Isenović
7. Dragana Todorović
8. Mirjana Čomor
9. Srđan Petrović
10. Jasmina Grbović Novaković
11. Željka Antić
12. Vesna Vodnik
13. Dragana Jovanović
14. Vesna Maksimović
15. Ivana Smičiklas
16. Snežana Dragović
17. Maja Živković
18. Milutin Stepić
19. Jelena Belošević-Čavor
20. Suzana Petrović
21. Marijana Petkovic
22. Tatjana Trtić-Petrović
23. Romana Masnikosa
24. Jelena Savović
25. Ivana Validžić
26. Goran Gligorić
27. Dušan Bučevac

 

Viši naučni saradnici

1. Bojan Janković
2. Gordana Pantelić
3. Marija Janković
4. Nikola Novaković
5. Igor Čeliković
6. Ivana Cvijović-Alagić
7. Milan Obradović
8. Mirjana Čolović
9. Vesna Đorđević
10. Ivana Vukanac
11. Mirjana Novaković
12. Dušan Milivojević
13. Aleksandar Erić
14. Marija Šljivić Ivanović
15. Mihajlo Jović
16. Vesna Lojpur
17. Marija Prekajski Đorđević
18. Andreja Leskovac
19. Milada Pezo
20. Vesna Lazić
21. Zoran Ristić
22. Ivana Grković
23. Ivana Zeković
24. Dejan Miličević
25. Jovana Ružić

 

Naučni saradnici

1. Tatjana Agatonović Jovin
2. Dejan Cvetinović
3. Jelena Krneta Nikolić
4. Valentin Ivanovski
5. Miloš Nenadović
6. Jelena Maletaškić
7. Milica Rajačić
8. Tanja Barudžija
9. Aleksandar Ćirić
10. Nenad Lazarov
11. Ivan Tomanović
12. Zoran Marković
13. Marina Zarić
14. Miloš Živanović
15. Maja Krstić
16. Sanja Milošević Govedarović
17. Jelena Potočnik
18. Ivan Smiljanić