Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik

dr Tatjana Agatonović Jovin, naučni saradnik, zamenik predsednika

dr Jelena Krneta Nikolić, viši naučni saradnik, sekretar

Kontakt 

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta,
Komisija za naučnoistraživački plan i program. 

Naučni savetnici 

1. Miroslav Dramićanin
2. Ivanka Božović Jelisavčić
3. Jovan Nedeljković
4. Milena Marinović-Cincović
5. Biljana Todorović Marković
6. Esma Isenović
7. Dragana Todorović
8. Mirjana Čomor
9. Srđan Petrović
10. Jasmina Grbović Novaković
11. Željka Antić
12. Vesna Vodnik
13. Dragana Jovanović
14. Vesna Maksimović
15. Ivana Smičiklas
16. Snežana Dragović
17. Maja Živković
18. Milutin Stepić
19. Jelena Belošević Čavor
20. Suzana Petrović
21. Marijana Petković
22. Tatjana Trtić Petrović
23. Ivana Validžić
24. Goran Gligorić
25. Dušan Milivojević
26. Nikola Novaković
27. Ivana Vukanac

Viši naučni saradnici 

1. Bojan Janković
2. Gordana Pantelić
3. Marija Janković
4. Igor Čeliković
5. Ivana Cvijović Alagić
6. Milan Obradović
7. Mirjana Čolović
8. Vesna Đorđević
9. Mirjana Novaković
10. Aleksandar Erić
11. Marija Šljivić Ivanović
12. Mihajlo Jović
13. Vesna Lojpur
14. Andreja Leskovac
15. Milada Pezo
16. Vesna Lazić
17. Zoran Ristić
18. Ivana Grković
19. Ivana Zeković
20. Dejan Miličević
21. Jovana Ružić
22. Dunja Drakulić
23. Slavko Dimović
24. Marija Vuksanović
25. Zoran Jovanović
26. Jelena Krneta Nikolić

 

Naučni saradnici 

1. Tatjana Agatonović Jovin
2. Dejan Cvetinović
3. Valentin Ivanovski
4. Miloš Nenadović
5. Milica Rajačić
6. Tanja Barudžija
7. Aleksandar Ćirić
8. Nenad Lazarov
9. Ivan Tomanović
10. Marina Zarić
11. Maja Krstić
12. Sanja Milošević Govedarović
13. Jelena Potočnik
14. Ivan Smiljanić
15. Bojana Miličević
16. Milić Erić
17. Sanja Kuzman