Od ukidanja nuklearnog programa 1968. godine Institut „Vinča“ je, zbog racionalizacije delovanja, podeljen na manje istraživačke celine, nazvane laboratorije. Prema Statutu, laboratorije i centri su organizacione celine Instituta.

Upravni odbor

Članovi upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" su :

prof. dr Dragan Mitraković, predsednik,
dr Vojislav Spasojević, zamenik predsednika,
akad. Marko Anđelković, član,
prof. dr Ljubiša Zeković, član,
prof. dr Ivan Gržetić, član,
dr Ivanka Božović Jelisavčić, član,
dr Dragana Todorović, član

 

Kabinet direktora

Članovi Kabineta Instituta za nuklearne nauke "Vinča" su:

dr Milica Marčeta Kaninski, direktor instituta
dr Bojan Radak, pomoćnik direktora za organizaciju i PR
dr Zoran Šaponjić, pomoćnik direktora za nauku
dr Vladimir Nikolić, pomoćnik direktora za tehnološki razvoj
dr Snežana Pašalić, pomoćnik direktora za međunarodnu i nacionalnu saradnju
dr Mihajlo Mudrinić, pomoćnik direktora za informacione i akceleratorske tehnologije

 

Naučno veće

Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik
dr Nikola Novaković, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Milan Obradović, naučni saradnik, sekretar

Kontakt

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

 

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.