Saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, angažovani su na 95 projekata koje finansira Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije u okviru Programa transfer tehnologija, Centar za promociju nauke, Fond za nauku Republike Srbije u okviru Programa IDEJE, PRIZMA, Zeleni program saradnje nauke i privrede, Program saradnje srpske nauke sa dijasporom, Specijalni program istraživanja COVID-19.

Od 41 projekta finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije, Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije i Centra za promociju nauke, Institut Vinča je koordinator na 27 projekata, dok je kroz više od 50 projekta ostvarena bilateralna i multilateralna saradnja.

Takođe, saradnici Instituta za nuklearne nauke Vinča, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu afirmisani su kroz brojne međunarodne saradnje realizovane kroz 4 projekta iz okvira Horizon 2020 i Horizon Europe programa, 7 EURAMET projekta, 11 IAEA projekta, 2 UNDP projekta, 2 NATO projekta, 1 UNICEF Serbia Initiative projekat kao i 23 COST akcije.