Institut Vinča je jedinstven po multidisciplinarnosti svojih naučnih kapaciteta i poseduje najveću infrastrukturu naučno-istraživacke opreme u Republici Srbiji. U Institutu je takođe smeštena kapitalna oprema velike vrednosti kao i korisničko postojenje FAMA koji služe ne samo za naučne projekte koji se realizuju u Institutu Vinča već i široj naučnoj zajednici u Republici Srbiji.

Spisak naučno-istraživačke opreme po laboratorijama možete preuzeti ovde.

preuzmi pdf

 

Kapitalna oprema

Ispod je prikazan deo kapitalne opreme koju institut poseduje i u kojoj laboratoriji se nalazi.


FAMA-postrojenje za modifikaciju i analizu materijala jonskim snopovima
JINR, AEA TECHNOLOGY, DANFYSIK
Laboratorija za fiziku

KapitalnaOpremaFAMA 1X-ray difraktometar Brucker Advance 8
Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeMossbauer-ov spektrometar
Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeSQUID magnetometar
Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeSPECS XPS  Rengenska fotoelektronska spektroskopija
Laboratorija za atomsku fiziku

KapitalnaOpremaXPS 5SKENIRAJUCA EL.MIKROSKOPIJA (SEM)/FIB  FEI
Laboratorija za atomsku fizikuVisoko-rezoluciona TRANSMISIONA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA (HR TEM) FEI Talos F200X
Laboratorija za atomsku fiziku

KapitalnaOpremaTEM 7X-ray difraktometarRigaku
Laboratorija za radijacionu hemiju i fizikuOptički profilometar, ZYGO NewView 7100

Laboratorija za fizičku hemiju

profilometar ZygoGasni hromatograf sa masenim detektorom i termalnim desorberom, Agilent Technologies

Laboratorija za fizičku hemiju

GC MS Agilent


 
Induktivno spregnuta plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom, Thermo Scientific

Laboratorija za fizičku hemiju

 ICP OS Thermo


 
Platforma za analizu mikročipova, Illumina Iscan Microarray Scanner

Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku KapitalnaOpremaMicroarray