Institut Vinča je jedinstven po multidisciplinarnosti svojih naučnih kapaciteta i poseduje najveću infrastrukturu naučno-istraživacke opreme u Republici Srbiji. U Institutu je takođe smeštena kapitalna oprema velike vrednosti kao i korisničko postojenje FAMA koji služe ne samo za naučne projekte koji se realizuju u Institutu Vinča već i široj naučnoj zajednici u Republici Srbiji.

Spisak naučno-istraživačke opreme po laboratorijama možete preuzeti ovde.

preuzmi pdf

 

Kapitalna oprema

Ispod je prikazan deo kapitalne opreme koju institut poseduje i u kojoj laboratoriji se nalazi.


FAMA-postrojenje za modifikaciju i analizu materijala jonskim snopovima
JINR, AEA TECHNOLOGY, DANFYSIK
Laboratorija za fiziku

KapitalnaOpremaFAMA 1X-ray difraktometar Brucker Advance 8
Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeMossbauer-ov spektrometar
Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeSQUID magnetometar
Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeSPECS XPS  Rengenska fotoelektronska spektroskopija
Laboratorija za atomsku fiziku

KapitalnaOpremaXPS 5SKENIRAJUCA EL.MIKROSKOPIJA (SEM)/FIB  FEI
Laboratorija za atomsku fizikuVisoko-rezoluciona TRANSMISIONA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA (HR TEM) FEI Talos F200X
Laboratorija za atomsku fiziku

KapitalnaOpremaTEM 7X-ray difraktometarRigaku
Laboratorija za radijacionu hemiju i fizikuOptički profilometar, ZYGO NewView 7100

Laboratorija za fizičku hemiju

profilometar ZygoGasni hromatograf sa masenim detektorom i termalnim desorberom, Agilent Technologies

Laboratorija za fizičku hemiju

GC MS Agilent


 
Induktivno spregnuta plazma sa optičkom emisionom spektrometrijom, Thermo Scientific

Laboratorija za fizičku hemiju

 ICP OS Thermo