Institut Vinča pripada naučnim ustanovama čiju delatnost čine osnovna istraživanja, praćena primenjenim istraživanjima, koja su u funkciji valorizacije rezultata osnovnih istraživanja od opšteg nacionalnog, odnosno strateškog značaja za Republiku. Jedinstven je po multidisciplinarnosti svojih naučnih kapaciteta, sa jedinstvenom infrastrukturom za najambicioznije istraživačke projekte.

Od osnivanja, Institut je doprineo da Jugoslavija, zajedno sa Srbijom, bude uvršćena u prvih pet nuklearnih sila po znanju i naučnim dostignućima. Rad na nuklearnim istraživanjima iziskivao je angažovanje velikog broja različitih struka, čime je stican širok spektar znanja.

Rezultat ovih aktivnosti je dao direktan doprinos razvoju privrede države i svih njenih delatnosti, od zdravstva i odbrane do obrazovanja, kao i čitavog niza savremenih delatnosti i institucija. Tako su osnovani: Elektronska industrija Niš, Odsek za tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Institut INEP, Institut ITNMS, Institut Mihajlo Pupin, Institut za fiziku u Beogradu. Prvi računari u našoj zemlji napravljeni su upravo u Institutu Vinča. Dva predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti su potekla iz Instituta Vinča. Institut je nosilac preko 1000 patenata i tehnoloških rešenja.

Za ovih sedamdeset godina u Institutu je izrađeno preko 1000 doktorskih disertacija. Institut Vinča je član Univerziteta u Beogradu i njegovi saradnici od osnivanja aktivno učestvuju u izvođenju osnovnih, poslediplomskih i doktorskih studija. U Institutu svake godine doktorira između 20 i 30 istraživača, a najmanje još toliko sa Univerziteta uradi svoje doktorske disertacije u Vinči. Na ovaj način, naučni kadar Instituta značajno doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave na srodnim fakultetima Univerziteta u Beogradu i aktivno učestvuje u procesu razmene znanja i stvaranja modela interakcije nauka–obrazovanje u Srbiji.

Danas je u Institutu zaposleno 600 istraživača, 181 doktorand i 390 doktora nauka, koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član. Široka i stalna međunarodna naučna i stručna razmena Instituta sa svetom, doprinela je da država stekne i naučni i diplomatski ugled u inostranstvu, na svim kontinentima.

Kroz kapije Instituta Vinča godišnje prođe preko 1000 učenika i studenata, koji učestvuju u specijalnim edukativnim programima Instituta, skrojenim prema potrebama uzrasta kojem pripadaju. Kroz ove programe mladi stiču osnovne pojmove o funkcionisanju nauke i njenim metodološkim principima, kao i osnovna znanja iz oblasti koje ih posebno interesuju. To je značajan doprinos formiranju ljudskog resursa zemlje i oslonac njenog razvoja u budućnosti.