Akronim / šifra: GrInShield / 101079151
Vrsta projekta: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03
Period realizacije: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2025.
Projekat finansira: European Research Executive Agency
NIO nosilac projekta: Institut za Nuklearne Nauke "Vinča"
  • Fakulteta za Tehnologijo Polimerov (FTPO), Slovenj Gradec, Slovenia
  • Centre National De La Recherche Scientifique CNRS (CNRS), Paris, France
  • Universite De Lille, Lille, France
  • Carl Von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Uni Oldenburg), Oldenburg, Germany
Rukovodilac projekta: Svetlana Jovanović Vučetić
Website projekta: https://grinshield.eu/

Od 1. novembra 2022. godine u Institutu za nuklearne nauke Vinča, Institut od nacionalnog značaja za RS počela je realizacija projekta GrInShield, 101079151, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 (TWINNING), čija je vrednost 1,2 miliona eura. Koordinator projekta je Institut Vinča, a partneri su FTPO (Slovenija), CNRS – IEMN (Francuska) i Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg (Nemačka). Projekat ima za cilj produbljivanje saradnje između prestižnih naučnih institucija EU iz oblasti elektronike, nanomaterjala, mikrorobotike i nauke o polimerima, podizanje ugleda Instituta Vinča na međunarodnoj sceni, unapređenje administrativnih uslova za implementaciju međunarodnih projekata i uspostavljanje saradnje sa privredom i kompanijama širom Evrope. Projekat se bavi razvojem kompozita na bazi grafena za zaštitu od elektromagntnog zračenja.

Laboratorije uključene u projekat