• Aleksandra Bondžić, Naučni saradnik

    aleksandrab@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-636

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju