Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član

Presidency

Dr. Marija Janković, chair
Dr. Tatjana Agatonović Jovin, deputy chair
Dr. Jelena Krneta Nikolić, Secretary

Contact

Office: 011 - 3408 340 (lok. 1340),  sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

Dr. Marija Janković  pnv@vin.bg.ac.rs

Working bodies

The Commission for Monitoring the Competency List,
The Commission for the Promotion,
The Commission for Educational Activities,
The Commission Legislative Activity,
The Commission for Internal Seminars,
The Commission for Inventions and Technical Solutions,
The Commission for Awards and Recognitions,
The Publishing Council,
The Commission for International Cooperation,
The Commission for the Popularization and Disementation of Scientific Work at the Institute.

Research Professor

1. Miroslav Dramićanin
2. Ivanka Božović Jelisavčić
3. Jovan Nedeljković
4. Milena Marinović-Cincović
5. Biljana Todorović Marković
6. Esma Isenović
7. Dragana Todorović
8. Mirjana Čomor
9. Srđan Petrović
10. Jasmina Grbović Novaković
11. Željka Antić
12. Vesna Vodnik
13. Dragana Jovanović
14. Vesna Maksimović
15. Ivana Smičiklas
16. Snežana Dragović
17. Maja Živković
18. Milutin Stepić
19. Jelena Belošević Čavor
20. Suzana Petrović
21. Marijana Petković
22. Tatjana Trtić Petrović
23. Ivana Validžić
24. Goran Gligorić
25. Dušan Milivojević
26. Nikola Novaković
27. Ivana Vukanac

Associate Research Professor

1. Bojan Janković
2. Gordana Pantelić
3. Marija Janković
4. Igor Čeliković
5. Ivana Cvijović Alagić
6. Milan Obradović
7. Mirjana Čolović
8. Vesna Đorđević
9. Mirjana Novaković
10. Aleksandar Erić
11. Marija Šljivić Ivanović
12. Mihajlo Jović
13. Vesna Lojpur
14. Andreja Leskovac
15. Milada Pezo
16. Vesna Lazić
17. Zoran Ristić
18. Ivana Grković
19. Ivana Zeković
20. Dejan Miličević
21. Jovana Ružić
22. Dunja Drakulić
23. Slavko Dimović
24. Marija Vuksanović
25. Zoran Jovanović
26. Jelena Krneta Nikolić

Assistant Research Professor

1. Tatjana Agatonović Jovin
2. Dejan Cvetinović
3. Valentin Ivanovski
4. Miloš Nenadović
5. Milica Rajačić
6. Tanja Barudžija
7. Aleksandar Ćirić
8. Nenad Lazarov
9. Ivan Tomanović
10. Marina Zarić
11. Maja Krstić
12. Sanja Milošević Govedarović
13. Jelena Potočnik
14. Ivan Smiljanić
15. Bojana Miličević
16. Milić Erić
17. Sanja Kuzman

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more