Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

„Vinča“ danas

U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je mesto gde je ovakav pristup omogućen unutrašnjom organizacijom i praksom. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima.

Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada u institutu, on je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine.

Ukupan broj zaposlenih trenutno fluktuira oko 750, od kojih preko 250 su doktori nauka.

 

 

Prev Next

Vinčin rad među vrhunskih 5% od 3 milion…

Rad “Vakcina protiv gripa potencijalno sprečava bolesti srca” prema kriterijumima...

Detaljnije

DRŽAVA ĆE STATI U ODBRANU ISTRAŽIVAČA

http://www.mpn.gov.rs/vesti/1712-drzava-ce-zastititi-istrazivace-i-imovinu-instituta-za-molekularnu-genetiku

Detaljnije

Dr. Veljković, Institut "Vinča": Vakcina…

Dr. Veljković, Institut "Vinča": Vakcina protiv gripa potencijalno sprečava bolesti...

Detaljnije

Microarray in Serbia Today

Microarray in Serbia Today

  Drage kolege, Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na Simpozijum "Microarray in Serbia...

Detaljnije

Institut za nuklearne nauke „Vinča” imen…

Na osnovu inicijative direktora Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM)...

Detaljnije