Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

„Vinča“ danas

U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je mesto gde je ovakav pristup omogućen unutrašnjom organizacijom i praksom. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima.

Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada u institutu, on je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine.

Ukupan broj zaposlenih trenutno fluktuira oko 750, od kojih preko 250 su doktori nauka.

 

 

Prev Next

Sednica ZIS sa resornim Ministarstvom

Sednica ZIS sa resornim Ministarstvom

Na sednici Zajednice instituta Srbije posvećenoj kraju godine, gosti su...

Detaljnije

SPORAZUM VINČA – RUĐER BOŠKOVIĆ

SPORAZUM VINČA – RUĐER BOŠKOVIĆ

  Institut "Vinča" (Srbija) i Institut "Ruđer Bošković" (Hrvatska) potpisali su...

Detaljnije

Naucni skup "Italy meets Serbia - Trans…

Naucni  skup "Italy meets Serbia - Translational Cancer Research: the...

Detaljnije

Naučionica 2015

Naučionica 2015

  Formular za prijavu 2015.doc NAZIVI RADIONICA.doc Flajer-Naucionica.pdf Pravilnik o naucionicama 2015.pdf Kriterijumi za izbor...

Detaljnije

Edukativni materijali

Edukativni materijali

 http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/edukacija

Detaljnije