Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

„Vinča“ danas

U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je mesto gde je ovakav pristup omogućen unutrašnjom organizacijom i praksom. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima.

Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada u institutu, on je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine.

Ukupan broj zaposlenih trenutno fluktuira oko 750, od kojih preko 250 su doktori nauka.

 

 

Prev Next

The 5th Workshop SPECIFIC METHODS FOR FO…

The 5th Workshop SPECIFIC METHODS FOR FOOD SAFETY AND QUALITY

The 5th Workshop SPECIFIC METHODS FOR FOOD SAFETY AND QUALITY http://www.vin.bg.ac.rs/Workshop-0916/workshop.htm  

Detaljnije

Novi namenski prostor u Institutu

Novi namenski prostor u Institutu

  U utorak 19. aprila 2016. je u Institutu održano otvaranje...

Detaljnije

Institut "Vinča" proslavio 68 rođendan

Kao što kaže "Politika" - imali smo i za šta....

Detaljnije

Nagrada grada Beograda

Nagrada grada Beograda

  S ponosom čestitamo svojim kolegama dr Aleksandri Maluckov i dr...

Detaljnije

Sednica ZIS sa resornim Ministarstvom

Sednica ZIS sa resornim Ministarstvom

Na sednici Zajednice instituta Srbije posvećenoj kraju godine, gosti su...

Detaljnije