Logovanje


Institut za nuklearne nauke „Vinča“              Univerzitet u Beogradu

„Vinča“ danas

U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je mesto gde je ovakav pristup omogućen unutrašnjom organizacijom i praksom. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima.

Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada u institutu, on je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine.

Ukupan broj zaposlenih trenutno fluktuira oko 750, od kojih preko 250 su doktori nauka.

 

 

Prev Next

Naucni skup "Italy meets Serbia - Trans…

Naucni  skup "Italy meets Serbia - Translational Cancer Research: the...

Detaljnije

Naučionica 2015

Naučionica 2015

  Formular za prijavu 2015.doc NAZIVI RADIONICA.doc Flajer-Naucionica.pdf Pravilnik o naucionicama 2015.pdf Kriterijumi za izbor...

Detaljnije

Edukativni materijali

Edukativni materijali

 http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/edukacija

Detaljnije

Семинар Института Винча, проф Питер Верм…

Поштоване колегинице и колеге, Позивам вас на семинар под насловом "Synchronization...

Detaljnije