SYMBIOSYS - Kontrolisani dizajn efikasnih enzim@MOF kompozita za biokatalizu- projekat Fonda za nauku Republike Srbije, PROMIS program za izvrsne projekte mladih istraživača.