• Oznaka projekta: 35029

Projekat je fokusiran na eksperimentalno ispitivanje velikog broja faktora, koji utiču na radnu sposobnost, pouzdanost i energetsku efikasnost mašinskih sistema. Projekat obuhvata: Razvoj metodologija za ocenu integriteta mašinskih delova na mestima koncentracije napona pod dejstvom zamornih opterećenja. Planiran je i razvoj algoritama za predviđanje i praćenje ponašanja mašinskih delova i sklopova, sa aspekta pojedinih fenomena koji dovode do otkaza. Koncipiranje uređaja i metodologija za ispitivanje transportnih valjaka, sa akcentom na identifikaciju uzroka otkaza. Predviđeno je da se eksperimentalnim ispitivanjem utvrdi uticaj opterećenja na radni vek transportnih valjaka i uticaj radnih uslova na radni vek njihovog uležištenja. Eksperimentalno istraživanje i razvoj metodologija za povećanje radne sposobnosti i pouzdanosti zupčastih prenosnika snage, sa posebnim osvrtom na određivanje stepena iskorišćenja. Razvoj metodologija za povećanje radne sposobnosti, pouzdanosti i energetske efikasnosti kotrljajnih ležaja. Razvojem matematičkog modela će biti procenjen intenzitet habanja, na osnovu poznatih geometrijskih karakteristika i radnih uslova. Pri ispitivanju će biti simulirani uslovi intenzivnog habanja koji odgovaraju ekstremnim radnim uslovima. Razvoj metodologija ispitivanja i provere radne sposobnosti, pouzdanosti i energetske efikasnosti kardanskih spojnica. Istraživanjima će biti obuhvaćena analiza uticaja više faktora na njihovu radnu sposobnost.

Laboratorije uključene u projekat