COVIDTARGET - Prenamena lekova za prevenciju i lečenje COVID-19 - projekat Fonda za nauku Republike Srbije, Specijalni program istraživanja COVID – 19