Oznaka projekta: 42008

Predmet istraživanja je u korelaciji sa međusobno povezanim zahtevima za smanjenjem potrošnje energije, očuvanjem kvaliteta unutrašnjeg prostora i minimiziranju uticaja na zdravlje i radnu sposobnost. Ovi zahtevi su u saglasnosti sa Direktivom 2002/91/ES, čija primena je posredno uvedena u Srbiji novim Zakonom o planiranju i izgradnji. Za predmet istraživanja izabrane su obrazovne ustanove (druge po značaju u odnosu na najuticajnije prostore – stanove i kuće). Projekat se realizuje kroz pet potprojekata: 1) Ocena uticaja spoljašnje sredine na kvalitet unutrašnjeg prostora; 2) Ocena urbanističko-arhitektonskih i građevinskih karakteristika zgrada; 3) Ocena kvaliteta unutrašnjeg prostora i energetskih karakteristika zgrada; 4) Ocena rizika od izloženosti aerozagađivačima i posledica na zdravlje i radnu sposobnost; 5) Razvoj regulativnih alatki za ocenu energetski efikasnih i zdravih zgrada. Realizacija projekta će se sprovesti kroz set eksperimentalnih i numeričkih (CFD) istraživanja kvantifikacijom nivoa urbanog zagađenja, urbanističko-arhitektonskih rešenja, termofizičkih karakteristika zgrada, energetskih karakteristika anvelope zgrada i KGH sistema, kvaliteta unutrašnjeg prostora (toplotni komfor, kvalitet unutrašnjeg vazduha, buka i osvetljenje) i zdravstvenog i radnog stanja korisnika. Osnovni očekivani razultati se ogledaju u detekciji postojećeg stanja i izradi seta regulativnih alatki za unapređenje i ocenu energetski efikasnih i zdravih obrazovnih ustanova u Srbiji.

Istraživači uključeni u projekat: Anka Cvetković, Spoljni saradnik Biljana Vučićević, Naučni saradnikBorislav Grubor, Naučni savetnikDanka Kostadinović, Istraživač pripravnikDejan Mumović, Stranac Dušan Topalović, Istraživač saradnikElizabeta Ristanović, Spoljni saradnikIvan Lazović, Istraživač saradnikJasmina Jović-Stošić, Spoljni saradnikLjubisav Stamenić, Stručni savetnikMarija Živković, Istraživač saradnikMarina Jovanović, Viši naučni saradnikMarko Serafimov, Stranac Milada Pezo, Naučni saradnikMilena Jovašević Stojanović, Naučni savetnikNenad Milošević, Viši naučni saradnikNenad Stepanić, Istraživač saradnikNikola Mirkov, Naučni saradnikSandra Stefanović, Istraživač saradnik Saša Kenjereš, StranacSonja Radaković, Spoljni saradnik Valentina Turanjanin, Viši naučni saradnikVukman Bakić, Naučni savetnik Zoran Ristovski, StranacZorana Jovanović-Andersen, Stranac Žana Stevanović, Naučni saradnik