Istraživači uključeni u projekat: Anica Horvat, Naučni savetnikDunja Drakulić, Viši naučni saradnikIvana Grković, Viši naučni saradnikNataša Mitrović, Naučni saradnik