Istraživači uključeni u projekat: Dušan Topalović, Istraživač saradnikMilena Jovašević Stojanović, Naučni savetnikMiloš Davidović, Naučni saradnik