Istraživači uključeni u projekat: Jelena Krneta Nikolić, Naučni saradnikMarija Janković, Viši naučni saradnikMirjana Ćujić, Naučni saradnik