Istraživači uključeni u projekat: Esma Isenović, Naučni savetnikMilan Obradović, Viši naučni saradnikSonja Zafirović, Naučni saradnikVladimir Bajić, Stranac