Oznaka projekta: CA18120
Istraživači uključeni u projekat: Marija Vuksanović, Naučni saradnik