Oznaka projekta: CA17131
Istraživači uključeni u projekat: Jelena Petrović, Istraživač saradnikLjiljana Janković Mandić, Viši naučni saradnikSnežana Dragović, Naučni savetnik