Oznaka projekta: SRB5003
Istraživači uključeni u projekat: Jelena Petrović, Istraživač saradnikLjiljana Janković Mandić, Viši naučni saradnikMilan Momčilović, Viši naučni saradnik Mirjana Ćujić, Naučni saradnikSnežana Dragović, Naučni savetnik