Nevena Vukotić Todorović, Naučni saradnik

nevenat@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-312

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju