Lela Korićanac, Naučni saradnik

lela@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-743

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju