Ivan Pavlović, Istraživač saradnik

pavlovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-303

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju