Ivana Aleksić, Istraživač saradnik

ivanaal@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-533

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku