Jovana Stojanović

jovanastojanovic1985@gmail.com
telefon 011/3408-307, 011/3408-607

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku