Ivica Vujčić

qwerty777ivica@gmail.com
telefon 011/3408-443, 011/3408-700

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan