Ljiljana Marković Stakić

stakic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-201

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku