Jelena Marković, Istraživač saradnik

jelenam@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-768

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje