Jelena Žakula, Naučni saradnik

pozegaj@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-743

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju

Projekti na kojima je istraživač angažovan