Ivana Perić, Istraživač saradnik

ivanap@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-763

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju