Ivana Guševac Stojanović, Istraživač saradnik

ivanagusevac@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-313

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju