Lidija Trandafilović, Naučni saradnik

lidija@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-392, 011/3408-291

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku