Katarina Vuković, Istraživač saradnik

pismozakatarinu@gmail.com
telefon 011/3408-600

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku