Jelena Georgijević, Istraživač saradnik


 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju