Sandra Petrović, Viši naučni saradnik


sandra@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-692

Soba: Lab 050, zgrada br. 31, soba br. 9

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: genotoksikologija, radijaciona biologija, citogenetika.

Keywords: genotoxicology, radiation biology, cytogenetics.