Branislav Nastasijević, Naučni saradnik

branislav@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-692

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju