Ana Vujačić Nikezić, Naučni saradnik

anavu@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-636

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju