Suzana Veličković, Viši naučni saradnik

vsuzana@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-872

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae:   Serbian   cv icone

                                     English    cv icone