Suzana Petrović, Naučni savetnik

spetro@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-560

Soba: Lab 040, zgrada br. 40, soba br. 2

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Curriculum Vitae:        Serbian cv icone

                                          English  cv icone

Ključne reči: tanki slojevi, karakterizacija tankih slojeva, laserska modifikacija materijala.

Keywords:  thin films, thin film characterization, laser-induced modification.