Jelena Petrović, Istraživač saradnik


 
 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju