Marko Stojanović, Naučni savetnik


markosun@eunet.rs, profmarkosun@gmail.com
telefon 011/3408-599

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan