Dragan Toprek, Naučni savetnik

toprek@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-771

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku