Judita Mamužić, Viši stručni saradnik

judita.mamuzic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-258

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku